2020 ökade antalet attacker mot webbapplikationer med otroliga 800* procent. Därför är det ytterst viktigt att skaffa sig kännedom om sin webbapplikations säkerhetsbrister före lanseringen, inte efter. Kostnaden för att hitta och åtgärda sårbarheter efter att en applikation lanserats är många gånger högre än om man lyckas hitta dem i förväg.

De flesta utvecklingsteamen saknar emellertid interna resurser och expertis för att genomföra datasäkerhetstester. De har fullt upp med att försöka hålla deadline, och därför behöver man låta göra en fullständig utvärdering av applikationens säkerhet för att vara skyddad mot de alltmer sofistikerade attackerna.

Våra datasäkerhetstester ger dig den bästa hjälpen med att stötta och utveckla din organisations säkerhet. Detta då vi är unika med att göra en omfattande genomlysning av både extern och intern miljö under överinseende av människor. Våra aktivt arbetande experter använder samma avancerade verktyg och metoder som de försåtliga hackarna, med ett rigoröst batteri av anpassade tester.


Få en grundlig översikt över

din applikations säkerhet

Ingen annan tjänst än våra datasäkerhetsövningar erbjuder hela spektret av tester, aktivt arbetande experter och anpassad vägledning efter testet.

1

Tester av styrningen

Säkerställer att applikationer inte låter obehöriga få tillgång till system, data och funktioner.

2

API-tester

Kollar efter säkerhetshål i system och funktioner; säkerställer att nödvändiga auktoriseringar och autentiseringar inte kan åsidosättas.

3

Test av mobilapp

Liknar datasäkerhetsövningarna för webbapplikationer, men har ytterligare tester av mobilappens potentiella sårbarhet i fråga om sådant som hur data hanteras.

4

Tester med injektionsattacker

Examinerar kod- och systemkonfigurationens motståndskraft mot injektionsattacker (kommandoinjektioner; SQL-injektioner; XSS med mera).

5

Molntjänster

Kollar din molnplattforms konfiguration och hittar potentiella säkerhetsproblem som rör identitetshantering (IAM), lagrings-, beräknings-, databas-, nätverks-, DNS- och applikationssäkerhet.

6

Få en testrapport

Tester av applikationens sårbarhet i offentliga moln- och multimolnmiljöer, däribland Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud.

7

Strategi/prioritering

Prioritera att upptäckta sårbarheter och ta fram en åtgärdsplan för att mitigera dessa.


Ytterligare resurser

Begär en gratis offert

Ett team du kan lita på

Att hålla säkerheten på topp med SSL247® kräver ingen ansträngning – vi har alla verktyg lätt åtkomliga på ett och samma ställe. Med hängiven support ovanpå det.


Våra ackrediteringar