Vad kan man göra efter att ha drabbats av ett intrång?

Det är viktigt att agera snabbt och resolut. Vårt incidentteam är redo att hjälpa till.

Våra experter kan bedöma i vilken utsträckning dina data och system är drabbade och säga hur du bör agera. De kan se precis hur angriparen infiltrerade dina system och vilka delar av din infrastruktur som är påverkade.

Våra experter avgör om några pågående ”infektioner” behöver bekämpas, till exempel om det finns skadlig kod som är svår att upptäcka, och sist men inte minst ger de dig en bra bild av vad som har hänt och berättar hur du kan förhindra framtida angrepp.

Tjänsten Bemöta hot hjälper dig att göra det bästa av en svår situation genom att:

  • Göra en forensisk analys av ditt drabbade system
  • Identifiera de påverkade delarna av infrastrukturen och effekterna på data, systemens tillgänglighet och företagets funktionalitet
  • Peka ut attackvektorn, sårbarheterna som angriparen utnyttjade för att ta sig in i systemet
  • Upptäcka eventuell planterad skadlig kod eller virus med statisk och dynamisk analys
  • Avgöra om data har läckt så att myndigheter behöver veta om det
  • Rekommendera hur man bäst går vidare
  • Föreslå motåtgärder baserat på vilken metod och teknik som användes för att angripa din miljö

Du kommer att få en detaljerad och läslig rapport som du kan agera utifrån. Rapporten beskriver exakt vad som hände och har en tidslinje med händelserna före, under och efter incidenten.

Inga andra än vårt incidentteam erbjuder hela spektret av tester, aktivt arbetande experter och anpassad vägledning.


Ytterligare resurser

Begär en gratis offert

Ett team du kan lita på

Att hålla säkerheten på topp med SSL247® kräver ingen ansträngning – vi har alla verktyg lätt åtkomliga på ett och samma ställe. Med hängiven support ovanpå det.


Våra ackrediteringar