När angripare lyckas bryta igenom din skyddsbarriär – och du måste utgå från att detta kan hända – kan de orsaka kaos i det hackade systemet och även använda intrånget som utgångspunkt för attacker mot hela miljön.

Du måste utgå från att hackare förr eller senare kommer att bryta igenom din skyddsbarriär. Penetrationstest av intern sårbarhet är lösningen när det gäller att hitta och analysera de svaga punkter som hotar din organisation inifrån.

  • Sondera och utnyttja svagheter i konfigurationer och kontroller av privilegierad behörighet för viktiga affärssystem och känsliga uppgifter
  • Utnyttja tillfällen, som ofta uppstår i interna system, då organisationens IT-säkerhetspolicyer inte efterlevs, och få därigenom tillgång till anslutna system
  • Använd många olika hackarmetoder för att stjäla data, införa skadlig programkod eller plantera utpressningsprogram

Tänk på det omtalade SolarWinds-intrånget som ägde rum 2020. Angriparna kom in bakvägen och utnyttjade sedan högre behörigheter som i slutändan gav dem tillgång till interna system hos runt 18000 av SolarWinds kundbolag.1

Med tanke på de interna och externa hoten borde du inte behöva överväldigas av ansvarsbördan för att säkerställa din organisations säkerhet; i princip alla företag, stora som små, behöver hjälp med att hitta de förbisedda punkterna för sårbarhet.

1 ”Hackerattacken mot SolarWinds var ’den största och mest sofistikerade’ någonsin: Microsofts ordförande.” Pressmeddelande, 14 februari 2021. Reuters.com. Hämtat 9 april 2021. https://www.reuters.com/articl....

Det är därför som du behöver en penetrations-

testningstjänst som ger dig:

En allomfattande uppsättning tester, mänsklig praktisk expertis och skräddarsydd vägledning efter testet från vår Interna penetrationstestning.

Komplett täckning

Testar och utvärderar säkerheten i ditt företags hela inre infrastruktur.

Omfattande säkerhet

Test som avslöjar utsatthet för inre sårbarhet på grund av gamla system.

Fullständigt trygg

med att säkerhetsproblem som skulle kunna hota efterlevnad hittas, dokumenteras och avlägsnas.


Ytterligare resurser

Begär en gratis offert

Ett team du kan lita på

Att hålla säkerheten på topp med SSL247® kräver ingen ansträngning – vi har alla verktyg lätt åtkomliga på ett och samma ställe. Med hängiven support ovanpå det.


Våra ackrediteringar