IoT representerar ett komplext, dynamiskt ekosystem som företag kämpar för att skydda. Enligt vår forskning har mindre än tio procent av IoT-enheterna inbyggd säkerhet, varför många IT-team upplever nervositet och frustration över IoT-projekt.

De flesta team kan inte ens erbjuda en fullständig redovisning av alla IoT-enheter som distribueras av deras företag, för att inte tala om tillståndet för varje enhets säkerhet.

Vanliga IoT sårbarheter

De flesta företag behöver hjälp med att identifiera och skydda följande vanliga IoT-sårbarheter:

 • Användning av osäkra eller föråldrade komponenter
 • Otillräckligt integritetsskydd
 • Brist på fysisk härdning
 • Osäkra nätverkstjänster
 • Svaga, gissningsbara eller hårdkodade lösenord
 • Obefintliga eller svaga mekanismer för enhetsidentitet och autentisering
 • Brist på säkra uppdateringsmekanismer
 • Osäkra ekosystemgränssnitt
 • Brist på enhetshantering
 • Osäkra standardinställningar
 • Osäker dataöverföring och lagring

Få en grundlig översikt av dina IoT-relaterade sårbarheter

Ingen annan tjänst erbjuder ett komplett, omfattande utbud av tester, mänsklig praktisk expertis och anpassad vägledning efter testet som vårt penetrationstest för IoT ger.

Penetrationstestning kan vara ett viktigt verktyg för att hjälpa till att hitta och bedöma områden med IoT-relaterade sårbarheter som:

IoT-molntjänster

Identifiera svagheter i offentliga och privata molnprogram, infrastruktur och konfigurationer som ansluter, hanterar och använder dina IoT-inbäddade enheter.

IoT-protokoll

Undersöka de enhetsprotokoll som används av enhetstillverkare, tillsammans med dina implementeringsmetoder, för att upptäcka strukturella sårbarheter.

Inbäddade enheter

Söker efter sårbarheter i öppen port och operativsystem; verifierar uppdaterad installation av programfixar för alla IoT-enhetstyper och enhetstillverkare.


Ytterligare resurser

Begär en gratis offert

Ett team du kan lita på

Att hålla säkerheten på topp med SSL247® kräver ingen ansträngning – vi har alla verktyg lätt åtkomliga på ett och samma ställe. Med hängiven support ovanpå det.


Våra ackrediteringar