HANDTEKENINGEN & ZEGELS

Elektronische zegel- & handtekeningoplossingen

eIDAS-compatibele certificaten voor het ondertekenen en verzegelen van documenten bieden betrouwbare zekerheid van authenticatie voor elektronisch verzonden documenten door de auteur en het document te valideren.

VOOR BURGERS

Geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen worden vaak gebruikt voor persoonlijke identificatie, belastingaangifte en overheidsvereisten. Gekwalificeerde Elektronische Handtekeningen staan op naam van een persoon en hebben dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekeningen.

VOOR BEDRIJVEN + ONDERNEMINGEN

Geavanceerde en gekwalificeerde (QSCD) handtekeningen en zegels voor werknemers en organisaties. Gebruikt voor aanbestedingen, bedrijfsdocumenten, geautomatiseerde verwerking en meer.

QWAC

eIDAS Gekwalificeerde Website Authenticatie Certificaten

QWAC's bevestigen dat er achter een website of server een natuurlijke of rechtspersoon schuilgaat die kan worden geïdentificeerd aan de hand van betrouwbare informatie. De certificaten versleutelen gegevens met behulp van encryptie en algoritmen en bieden een uitgebreide validatie om EU-organisaties of -individuen aan gebruikers te identificeren.

VOOR PARTICULIEREN

TLS/SSL-certificaten die end-to-end gegevensversleuteling tussen servers en clients verschaffen - Gebruikt door particulieren voor persoonlijke websites

VOOR BEDRIJVEN + ONDERNEMINGEN

TLS/SSL-certificaten die eind-tot-eind gegevensversleuteling bieden tussen servers en clients - Gebruikt door organisaties en bedrijven

PSD2

eIDAS PSD2-certificaten en -zegels

PSD2 is een regelgevingskader dat ervoor moet zorgen dat betalingen binnen de EU veilig, gemakkelijk en efficiënt zijn. PSD2-conforme certificaten kunnen alleen worden afgegeven aan rechtspersonen die beschikken over een PSD2-autorisatienummer dat is afgegeven door een nationale bevoegde autoriteit (NMA).

PSD2-ZEGELS VOOR ORGANISATIES

PSD2-conforme gekwalificeerde en geavanceerde zegels - voor bancaire entiteiten en externe betalingsproviders die moeten voldoen aan PSD2.

PSD2 GEKWALIFICEERDE WEBSITE-AUTHENTICATIE

PSD2-conforme QWAC's-TLS/SSL-certificaten die gevoelige gegevens versleutelen en bancaire entiteiten en derdebetalingsproviders authenticeren voor vertrouwde elektronische handelstransacties op websites.

Hulp nodig bij het bestellen of
vinden van het juist product?

Een team waarop u kunt vertrouwen

Met SSL247® houdt u uw beveiliging in de gaten – we bieden alle tools op één eenvoudig te beheren plek. Met speciale ondersteuning om het helemaal af te maken.


Onze Accreditaties