DIGITALT FÖRTROENDE FÖR DET MODERNA FÖRETAGET

Upptäck, utfärda, förnya och hantera alla dina digitala certifikat från en enda plattform.

Sectigo Certificate Manager (SCM) är en universell plattform som är utformad för att utfärda och hantera livslängden för offentliga och privata digitala certifikat för att säkra varje mänsklig och maskinell identitet i hela företaget, allt från en enda plattform. Med SCM kan du automatisera utfärdandet och hanteringen av Sectigo-certifikat, tillsammans med dina certifikat från andra offentligt betrodda certifikatutfärdare (CAs) och befintliga privata CAs, somMicrosoft ADCS, Google Cloud Platform (GCP), and AWS Cloud Services.

Sectigo Certificates Livscykelhanteringsplattform

Varför väljer världens största varumärken Sectigo?

Kryptoflexibilitet

Ett enda fönster för att hantera både offentliga och privata certifikat som utfärdats av Sectigo och andra certifikatutfärdare.

Certifikathantering i molnet

Molnbaserad effektivitet innebär lägre kostnader för implementering, snabbare upptäckt av hot, automatisering och gränslös säkerhet i moln- och flermolnmiljöer.

Konsolidering av leverantörer

En öppen och lättinstallerad lösning för hantering av certifikat för att undvika spridning mellan plattformar och leverantörslåsning.

Företagsintegration

Integrationer med ledande teknikleverantörer som ger kunderna flexibilitet i installtion och anpassningar för att fungera i deras unika miljöer.

Lätt att installera

Integrerade funktioner med de flesta populära plattformar för att enkelt installera användarcertifikat.

Dedikerad support

Branschledande kundsupport med personligt anpassad service från start till fortsatta kontotjänster.


Betrodd av globalt ledande varumärken

Branscherkännande

Sectigo Certificate Manager har erkänts för sina nya teknologier och innovationer som används för att hjälpa kunder att lösa verkliga problem.

Sectigo Certificate Manager