SIGNATURER OCH SKYDD

Elektroniska skydd- och signaturlösningar

eIDAS kompatibla dokumentsignerings- och förseglingscertifikat försäkrar en tillförlitlig autentisering av elektroniskt överförda dokument genom att validera författare och dokument.

FÖR MEDBORGARNA

Avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer som ofta används för personlig identifiering, skatteregistrering och myndighetskrav. Kvalificerade elektroniska signaturer är i en individs namn och har samma rättsverkan som handskrivna signaturer.

FÖR BOLAG + FÖRETAG

Avancerade och kvalificerade (QSCD) signaturer och skydd för anställda och organisationer. Används för anbudsinfordringar, affärsdokument, automatiserade processer med mera.

QWAC

eIDAS kvalificerade autentiseringscertifikat för webbplatser

QWACs intygar det faktum att bakom en webbplats eller server finns en enskild eller juridisk person som kan identifieras med tillförlitlig information. Certifikaten krypterar data med hjälp av kryptering och algoritmer och tillhandahåller validering för att identifiera EU-organisationer eller enskilda personer för användare.

FÖR INDIVIDER

TLS/SSL-certifikat som tillhandahåller end-to-end-datakryptering mellan servrar och klienter - Används av individer för personliga webbplatser

FÖR BOLAG + FÖRETAG

TLS/SSL-certifikat som tillhandahåller end-to-end-datakryptering mellan servrar och klienter - Används av organisationer och företag

PSD2

eIDAS PSD2-certifikat och skydd

PSD2 är ett regelverk för att säkerställa att betalningar i hela EU är säkra, enkla och effektiva. PSD2-kompatibla certifikat kan endast utfärdas till juridiska persons som har ett PSD2-auktoriseringsnummer som utfärdats av en nationell behörig myndighet (NCA).

PSD2-SKYDD FÖR ORGANISATIONER

PSD2 kompatibla, kvalificerade och avancerade skydd som uppfyller PSD2 - för bankenheter och betalningsleverantörer från tredje part som behöver följa PSD2.

AUTENTISERING AV PSD2-KVALIFICERAD WEBBPLATS

PSD2-kompatibla QWACs – TLS/SSL-certifikat som krypterar känsliga data och autentiserar bankenheter och betalningsleverantörer från tredje part för betrodda elektroniska handelstransaktioner på webbplatser.

Behöver du hjälp att hitta eller
beställa rätt produkt?

Learn More Kontakta oss

Ett team du kan lita på

Att hålla säkerheten på topp med SSL247® kräver ingen ansträngning – vi har alla verktyg lätt åtkomliga på ett och samma ställe. Med hängiven support ovanpå det.


Våra ackrediteringar