Tillgängliga PSD2-kvalificerade digitala certifikat

Kvalificerat webbautentiseringscertifikat (QWAC)

Validera din identitet och roll som betaltjänstleverantör till kunder och andra företag, samtidigt som du krypterar och autentiserar känslig data med QWAC-certifikat.

Kvalificerat eSeal-certifikat (QSealC)

Välj att QSealC-certifikaten ska "försegla" applikationsdata, känslig dokumentation och annan kommunikation för att säkerställa att de är manipuleringssäkra och kommer från en pålitlig källa.


Fördelar och funktioner för PSD2-kvalificerade certifikat

Establish Compliance

Upprätta efterlevnad av de senaste lagstiftningssammanhangen i hela EU

Försäkra kunder och intressenter

Försäkra kunder och intressenter med de högsta säkerhetsåtgärderna

Korrekt konfiguration

Se till att din infrastruktur och verksamhet alltid är korrekt konfigurerad.

Vill du lära dig mer om PSD2-kvalificerade certifikat?