CERTIFIKAT MED KOD FÖR UNDERSKRIFT

Slå på förtroende för programfiler nedladdade från eller uppdaterade på internet

När du skriver under med din kod kan mottagaren validera identiteten bakom koden och veta säkert att din kod är identisk med underskriftens.

Underskrift med kod finns på autentiseringsnivåerna Utökad validering och Organisationsvalidering och gör att man slipper varningsmeddelanden i populära operativsystem och att slutanvändare kan vara trygga i att de får äkta vara innan de laddar ned och installerar program.

S/MIME-CERTIFIKAT FÖR E-POST

Skicka krypterad e-post och låt mottagarna verifiera avsändaren

E-postcertifikat möjliggör krypterad e-post och låter mottagarna verifiera avsändarens verkliga e-postadress. Dessa certifikat hjälper till att skydda din onlineidentitet från att användas i bluffmejl och förhindrar att obehöriga läser innehållet i dina mejl.

CERTIFIKAT FÖR UNDERSKRIFT AV DOKUMENT

Använd en säker digital nyckel för att certifiera identiteten på författaren till ett digitalt dokument eller meddelande

Certifikat för underskrift av dokument ger dig en försäkran om äkthet hos dokument som skickas elektroniskt, detta genom att författaren och dokumentet valideras. Digitala certifikat innebär att kunder kan lita på att mottagna dokument kommer från rätt källa och inte har förfalskats eller manipulerats.

Certifieringen kommer från Adobe Certified Document Services (CDS) eller certifikatauktoriteterna som står med på Adobe Approved Trust List (AATL). Certifieringen attesterar att den som har skrivit under är verifierad av Adobe och följer deras krav, och att certifikatet ligger på skyddad hårdvara.

Sectigo tillhandahåller en komplett uppsättning möjligheter till digitala underskrifter, samtidigt som priserna är konkurrenskraftiga.